modyfikacja 20.10.2020 14:42 | odsłon 13918

Lista e-usług

Nazwa Aplikacja Opis działania PD Rodzaj
Elektroniczny dziennik UONET+ E-usługa umożliwiająca prowadzenie dziennika uczniów, wyliczania średniej ocen, punktów z zachowania, publikująca uczniom i rodzicom najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole, takie jak: oceny, uwagi i osiągnięcia, frekwencja, zadania domowe, zaplanowane sprawdziany, zrealizowane tematy. Dodatkowo usługa pozwala na dwustronną komunikację między szkołą a rodzicem/uczniem. 4 A2C
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli Nabór Przedszkola (strona kandydata/rodzica) E-usługa umożliwiająca rodzicowi kandydata na przedszkolaka przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Rodzic będzie mógł elektronicznie przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek i przesłać do placówki pierwszego wyboru, która będzie go prowadzić w procesie rekrutacyjnym. W kolejnym etapie rodzic będzie mógł sprawdzić przez Internet wyniki kwalifikacji, potwierdzić wolę podjęcia edukacji i sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji. Jeśli dziecko/kandydat nie zostanie zakwalifikowany, rodzic elektronicznie może szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne. 5 A2C
Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych Nabór szkoły podstawowe (strona kandydata rodzica) E-usługa umożliwiająca rodzicowi kandydata na ucznia przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Rodzic będzie mógł elektronicznie przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek, podpisać go przy użyciu profilu zaufanego i przesłać do placówki pierwszego wyboru, która będzie go prowadzić w procesie rekrutacyjnym. W kolejnym etapie rodzic będzie mógł sprawdzić przez Internet wyniki kwalifikacji, potwierdzić wolę podjęcia edukacji i sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji. Jeśli dziecko/kandydat nie zostanie zakwalifikowany, rodzic elektronicznie może szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne. 5 A2C
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Nabór szkoły ponadpodstawowe (strona kandydata rodzica) E-usługa umożliwiająca kandydatowi i rodzicowi kandydata na ucznia, przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Rodzic/kandydat będzie mógł elektronicznie przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek, podpisać go przy użyciu profilu zaufanego i przesłać do placówki pierwszego wyboru, która będzie go prowadzić w procesie rekrutacyjnym. W kolejnym etapie rodzic/kandydat będzie mógł sprawdzić przez Internet wyniki kwalifikacji, potwierdzić wolę podjęcia edukacji i sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji. Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany, rodzic/kandydat elektronicznie może szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne. 5 A2C
Elektroniczna rekrutacja do bursy Nabór do Burs (strona kandydata rodzica) E-usługa umożliwiająca kandydatowi i rodzicowi kandydata na ucznia, przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Rodzic/kandydat będzie mógł elektronicznie przejrzeć ofertę burs, wypełnić wniosek, podpisać go przy użyciu profilu zaufanego i przesłać do placówki, która będzie go prowadzić w procesie rekrutacyjnym. W kolejnym etapie rodzic/kandydat będzie mógł sprawdzić przez Internet wyniki kwalifikacji. Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany, rodzic/kandydat elektronicznie może szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne. 5 A2C
Rejestracja szkół i placówek, naliczanie i rozliczanie dotacji Dotacje Złożenie wniosku o dotacje przez placówki prowadzone przez inny organ niż JST. Możliwość składania comiesięcznych e-sprawozdań z liczby uczniów, skutkujące comiesięczną wypłatą dotacji dla w/w placówek, oraz składania e-sprawozdań z wykorzystania dotacji. 3 A2B
Dotacje podręcznikowe Dotacje podręcznikowe Złożenie informacji i wniosków o dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do JST oraz złożenie rozliczeń wykorzystania środków z dotacji przez jednostki publiczne i niepubliczne. Wniosek szkoły. 3 A2B, A2A
Wniosek o ustalenie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego dla uczniów Stypendia Wniosek uprawnionego 3 A2C
Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne Nabór do placówek kształcenia pozaszkolnego Wniosek rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka do odbycia zajęć 3 A2C
Deklaracja kontynuowania zajęć pozaszkolnych Nabór do placówek kształcenia pozaszkolnego Wniosek rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka do odbycia zajęć 3 A2C
Zgłoszenie do poradni pedagogiczno-psychologicznej Poradnie PP Zgłoszenie rodzica lub dziecka do poradni pedagogiczno-psychologicznej 3 A2C
Organizacja placówki oświatowej Sigma Planowanie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego placówki oświatowej 5 A2A
Planowanie budżetowe Sigma E-usługa polegająca na: 1. Elektronicznym spełnieniu obowiązku opracowania przez dyrektorów JO arkuszy organizacyjnych i przedstawienia ich organowi prowadzącemu do zatwierdzenia. 2. Wykorzystaniu funkcjonalności nadawania statusów w celu zablokowania możliwości edycji danych w zatwierdzonych arkuszach. 3. Wykorzystaniu możliwości dodawania komentarzy w celu wymiany informacji pomiędzy dyrektorem a inspektorem weryfikującym poprawność arkusza. 4. Wykorzystaniu możliwości odłożenia raportu podsumowującego dane arkusza pt. „Dokument zatwierdzający" w postaci pliku pdf podpisanego przez dyrektora. 5 A2A
Obsługa naboru elektronicznego dla szkół podstawowych Nabór szkoły podstawowe Administrowanie procesem elektronicznego naboru 4 A2A
Obsługa naboru elektronicznego dla szkół ponadpodstawowych Nabór szkoły ponadpodstawowe Administrowanie procesem elektronicznego naboru 4 A2A
Obsługa naboru elektronicznego do burs Nabór do Burs Administrowanie procesem elektronicznego naboru 4 A2A
Obsługa naboru elektronicznego dla przedszkoli Nabór Przedszkola Administrowanie procesem elektronicznego naboru 4 A2A
Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dofinansowanie Pracownika Wniosek uprawnionego 4 A2B
Biblioteka MOL NET+ E-usługa pozwalająca uczniowi wyszukać w katalogu bibliotecznym książkę i zarezerwować ją, a bibliotekarce szkolnej odczytać rezerwację, przygotować książkę i powiadomić ucznia, że jest gotowa do odbioru 4 A2C
Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki UONET+ Wniosek rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka do odbycia zajęć 3 A2C