modyfikacja 20.07.2020 16:15 | odsłon 9829

Baza instytucji oświaty

Placówka Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego Info BIP WWW Email
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Info BIP WWW Email
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego Info BIP WWW Email
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej Info BIP WWW Email
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej Info BIP WWW Email
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Info BIP WWW Email
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja Info BIP WWW Email
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej Info BIP WWW Email
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Info BIP WWW Email
XXIII Liceum Ogólnokształcące, im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Info BIP WWW Email
XXIX Liceum Ogólnokształcące, im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” Info BIP WWW Email
XXX Liceum Ogólnokształcące, im. księdza Jana Twardowskiego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Info BIP WWW Email
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru Info BIP WWW Email
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Info BIP WWW Email
Zespół Szkół nr 12 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Info BIP WWW Email
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Elektronicznych Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego Info BIP WWW Email
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Info BIP WWW Email
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Info BIP WWW Email
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 Info BIP WWW Email
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna nr 1 Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna nr 2 Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna nr 3 Info BIP WWW Email
Bursa Szkolna nr 5 Info BIP WWW Email
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” Info BIP WWW Email
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  Info BIP WWW Email
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Info BIP WWW Email
Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 10 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 13 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 14 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 15 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 16 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 18 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 19 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 2 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 22 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 25 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 26 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 28 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 3 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 31 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 32 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 34 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 35 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 37 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 4 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 42 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 43 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 44 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 45 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 46 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 47 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 48 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 49 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 5 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 50 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 52 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 54 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 56 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 57 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 58 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 59 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 6 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 63 w Lublin Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 64 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 65 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 66 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 69 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 7 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 72 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 73 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 74 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 75 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 76 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 77 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 78 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 79 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 81 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 83 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 84 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 85 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 87 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole nr 9 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie Info BIP WWW Email
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie  Info BIP WWW Email
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie   Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego Info BIP WWW Email
Zespół Poradni nr 1 Info BIP WWW Email
Zespół Poradni nr 2 Info BIP WWW Email
Zespół Poradni nr 3 Info BIP WWW Email
Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej Info BIP WWW Email
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Info BIP WWW Email
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty Info BIP WWW Email