Platforma VULCAN 20.10.0000.11479
© VULCAN sp. z o.o. 2008-2020

Aplikacja Platforma VULCAN jest częścią środowiska aplikacyjnego firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania, http://portal.edu.lublin.eu/rejestr.aspx, brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta.
Poprawny adres ma postać:

http://portal.edu.lublin.eu/jst/vulcan


gdzie identyfikator vulcan należy zastąpić poprawnym identyfikatorem klienta.