Platforma VULCAN 21.01.0000.11520
© VULCAN sp. z o.o. 2008-2023

Aplikacja Platforma VULCAN jest częścią środowiska aplikacyjnego firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania, http://portal.edu.lublin.eu/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f, brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta.
Poprawny adres ma postać:

http://portal.edu.lublin.eu/jst/vulcan


gdzie identyfikator vulcan należy zastąpić poprawnym identyfikatorem klienta.